Zawiadomienie o wyborze oferty – przedstawienie ceny na sprzedaż paliwa i płynów eksploatacyjnych do auta służbowego PO-W Kijany

POW.2610-2/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty

      W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 29.11.2019 r. na wykonanie zadania: o przedstawienie ceny na sprzedaż benzyny i płynów eksploatacyjnych do auta  PO-W w Kijanach marki Dacia Lodgy.

przedmiotowe zadanie powierza się:

FIRMIE: Stacja Paliw Anex – Oil sp.j. Łęczna, ul. Chełmska 61

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

UZASADNIENIE :Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 4 oferentów oraz  umieszczeniem zapytania na stronie http://domdzieckakijany.pl  do zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria wyboru.

Zawiadomienie o wyborze – paliwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *