Ogromne podziękowania dla Darczyńców

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach od 15-tu lat funkcjonuje w systemie pieczy zastępczej powiatu Łęczyńskiego.  W PO-W może mieszkać 30 podopiecznych a bezpośrednią opiekę nad nimi sprawuje 12 wychowawców wspierających i psycholog. Dzieci znalazły się w PO-W, gdyż ich rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej. Praca opiekuńczo – wychowawcza jest często wspierana przez osoby i instytucje, które dobrowolnie działają na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Dom Dziecka w Kijanach w ostatnim czasie stał się przestrzenią dla koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.   Dzięki finansowemu zaangażowaniu Lubelskiego Węgla S.A. „Bogdanka” mogliśmy zakupić  meble do 6-ciu pokoi wychowanków Domu. Dzięki darowiźnie od sklepu Ikea z Lublina w postaci mebli do nauki i wypoczynku pokoje nabierają domowego charakteru. Nowe meble stanęły w odnowionych pokojach. O wsparcie w tym zakresie poprosiliśmy żołnierzy  Wojsk Obrony Terytorialnej z 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w Chełmie. Zgody na pomoc udzielił dowódca 24 batalionu podpułkownik Sławomir Kułaga a koordynatorem akcji był porucznik Robert Wiejak. Malowanie pomieszczeń i składanie mebli przy ciągłej asyście najmłodszych podopiecznych trwało dwa tygodnie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem  sprawnego działania, które pozwoliło skrócić do minimum zamieszanie związane z odświeżaniem Domu.  Wszystkim Darczyńcom Dziękujemy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *