Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty o przedstawienie ceny na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy art. medycznych oraz leków według recept dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

Zapytanie ofertowe – art. medyczne i leki

Zał. nr 1- Opis przedmiotu_zamówienia

Zał. 2 – formularz ofertowy – art. medyczne i leki

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy wędlin dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

Zapytanie ofertowe – wędliny

Zał. 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

Formularz ofertowy – art. spożywcze

Zapytanie – art. spożywcze

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na usługę odbioru i wywozu odpadów z PO-W Kijany

Zapytanie – wywóz odpadów

Formularz ofertowy- wywóz odpadów

Zapytanie na przedstawienie ceny na sprzedaż benzyny i płynów eksploatacyjnych do auta służbowego PO-W Kijany

Zawiadomienie o wyborze – paliwo

Zapytanie

Formularz ofertowy – PALIWO

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy wędlin dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach

Zapytanie ofertowe – wędliny

Zał. 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – formularz ofertowy