O nas

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach jest tymczasowym domem dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoich domach rodzinnych. O umieszczeniu dziecka w PO-W decyduje Sąd Rodzinny. Dzieci mogą tu przebywać do uzyskania pełnoletności, a jeśli się uczą – do 25 r.ż. Dzieci mieszkają w dwóch grupach wychowawczych tzw. „Rodzinkach”. Każda na odrębnej kondygnacji budynku. Rodzinka to 15 dzieci, w tym rodzeństwa oraz 5-6 stale pracujących z nimi wychowawców. Dzieci chodzą do szkół poza Placówką. 

Zdjęcie naszego budynku z zewnatrz

Nasze cele

Podejmując pracę opiekuńczo – wychowawczą, bazujemy na planach pomocy , które uwzględniają możliwości rozwojowe wychowanka, jego potrzeby i zainteresowania. Pracujemy również z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, podejmujemy działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Procesem wychowawczym dziecka kieruje wychowawca. Jest on odpowiedzialny za organizowanie pracy w grupie dzieci, indywidualną pracę z wychowankiem oraz stałe kontakty z jego rodziną. Przy udziale dziecka wychowawca opracowuje plan pomocy dla dziecka z jego grupy wychowawczej. Do obowiązków psychologa należy stawianie diagnozy indywidualnej dziecka, prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci przebywających w placówce.