WOT dla naszych podopiecznych

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy maseczki wykonane z antybakteryjnej przędzy polipropylenowej i poliamidowej, wielokrotnego użytku, nadające się do prania i przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Maseczki przekazała Grupa Działań Przeciwkryzysowych 24 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękujemy!

Powiat Łęczyński – dziękujemy za wsparcie!

W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia pod poz. 673 ogłoszone zostały przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią COVID-19. Przepis ten nałożył na nas obowiązek zapewnienia maseczek zarówno podopiecznym jak i pracownikom. Ale otrzymaliśmy wsparcie – zapas maseczek od Powiatu Łęczyńskiego, za co bardzo dziękujemy.

Dziękujemy za maseczki!

W dniu dzisiejszym Gminne Centrum Kultury z Ziółkowa przekazało nam 60 szt. maseczek. W obecnej chwili jest to bardzo pożądana forma wsparcia! Bardzo się cieszymy, że lokalna społeczność nie zapomniała o naszych potrzebach. Dziękujemy!

Radości, zdrowia, optymizmu…

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

życzy
Dyrektor wraz z całą społecznością
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Kijanach