Święta Bożego Narodzenia to bardzo szczególny czas, nieodmiennie kojarzący się z radością, choinką, prezentami i smakołykami.

U Nas również czuć zbliżające się święta poprzez korzenny aromat pierniczków, wonią pięknie ozdobionej choinki, wspólnym przygotowywaniem ozdób i oczekiwaniem na Świętego Mikołaja. Wielu z Nam ciśnie się na usta tekst „Coraz bliżej święta…” , który jest nieodłącznym elementem tej radosnej atmosfery 😉

 

 

 

Podziękowania dla Pana Wojtka – wolontariusza j.angielskiego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przesyłamy serdeczne podziękowania dla wszystkich wolontariuszy.  To Wy sprawiacie, że poświęcenie dla innych wybija się ponad troski i zmartwienia dnia powszedniego, którymi wszyscy jesteśmy obarczani. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Wojtka – za wsparcie, wyrozumiałość oraz gotowość niesienia bezinteresownej pomocy na rzecz wychowanków.

Życzymy realizacji obranych celów i dalszych chęci działania na rzecz drugiego człowieka.

Zawiadomienie o wyborze oferty- wywóz odpadów z PO-W Kijany z pojemnika 1,1m3

PO-W. 2610-3/2019

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 29.11.2019r. na wykonanie zadania: usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z PO-W Kijany z pojemnika 1,1m3

przedmiotowe zadanie powierza się FIRMIE:

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

Wielkie 90, 21 – 143 Abramów

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

UZASADNIENIE: Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego.  W związku z rozesłaniem zapytania do 4 oferentów oraz  umieszczeniem zapytania na stronie http://domdzieckakijany.pl  do zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty spełniające kryteria wyboru. Wybrana oferta zawiera najniższą cenę spośród uzyskanych ofert na realizację zadania.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zawiadomienie – wywóz odpadów